مخلوقات جوجه عکاس

بنام خدا


مرتضی یزدان پناه هستم

ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ
ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﺎ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﺩﻭﺳتم
ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ ، ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ هم ﻧﻤﺮﺩﻡ

2 تا وبلاگ دارم

یکی فانوس

دومی مخلوقات جوجه عکاس

اهل خراسان شمالی هستم

و دانشجوی نرم افزار


از همه این ها که بگذریم ؛

گفتن و نوشتن از اینکه که بودم و چه بودم و چه کردم

حدیث نفــس است و لاغیـر…


حقیقت این بنده :

مشتی خاک از این کره خاکی

فقط همین ...


روز اول که به استاد سپردند مرا
دیگران را هنر آموخت مرا مجنون کرد